Bài viết

Vi Tri Apec Mui Ne

Apec Mũi Né sở hữu vị trí độc tôn

Tọa lạc tại một trong 4 khân khu du lịch lớn mới được quy hoạch lại của Phan Thiết, Apec Mũi Né sở hữu vị trí độc ngay trên con đường ven biển đẹp nhất Việt Nam. Vị trí Apec Mũi Né trên…